مؤسسه نابینایان توانگران کار آفرین شیراز در ادامه فعالیتهای رسانهای خود اقدام به راه اندازی رادیوی اینترنتی «نگاه» کرده است.

رادیو نگاه از طریق سایت مؤسسه در دسترس است و مخاطبان میتوانند برنامه های رادیویی مؤسسه را به صورت زنده از این درگاه بشنوند و به آرشیو تولیدات شنیداری آن دسترسی داشته باشند و آنها را دانلود کنند.

هدف از ایجاد این بستر در مرحله نخست تولید برنامه های شنیداری سرگرم کننده و آموزنده برای نابینایان است و در مرحله دوم ساخت و تولید برنامه هایی با رویکرد آگاهی بخشی درست و اصولی به جامعه نسبت به افراد نابینا و کم بینا، فرهنگ سازی جهت پذیرش اجتماعی نابینایان و رفع محدودیت های محیطی و فرهنگی آنان است. 

عضویت در خبرنامه